Select a page
[social size='small' style='dark' type='twitter,facebook,dribbble']

HoneyCOR ESP

Date: 9 Aralık 2014 Category:

İki FlatCOR panelinin arasına HoneyCOR panelinin yapıştırılması ile elde edilen 3 boyutlu Ekolojik Yapı Paneli (Environmental Structutal Panel- ESP)’dir.