Select a page
[social size='small' style='dark' type='twitter,facebook,dribbble']

HoneyCOR

Date: 9 Aralık 2014 Category:

WavCOR panellerinin çeşitli kalınlıklarda kesilerek, sırtsırta yapıştırılması ile elde edilen petek şeklindeki panellerdir.